Na stronie Programu „Czyste Powietrze” został opublikowany komunikat NFOŚiGW w sprawie zmian w Programie.

    Zmiany będą dotyczyć m.in. wprowadzenia obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

Ważne terminy dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

  • Wejście w życie programu ze zmianami: 22 kwietnia 2024 r.
  • Zakończenie okresu przejściowego: 13 czerwca 2024 r.

Zmiany dot. kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

  • Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie koszty kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie/kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/.
  • Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane.

Wprowadzenie możliwości wnioskowania w ramach części 3) programu (najwyższy poziom dofinansowania) tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku

  • Zgodnie z wprowadzoną zmianą dotacja w ramach części 3 programu (najwyższy poziom dofinansowania) będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku.
  • Beneficjent, który skorzysta z dofinansowania w ramach 3) części programu na dany budynek, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

 

Link do komunikatu:

https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/od-kwietnia-2024-r-zmiany-w-programie-czyste-powietrze?fbclid=IwAR3hFyzyK4OGsgKuDzvTp5VtCIsG3V1cAGOjoegtqwioVAOqJGgGJ_sdy-4

Od kwietnia 2024r. istotne zmiany  w programie „Czyste Powietrze” - lista zum

 

Od kwietnia 2024r. istotne zmiany  w programie „Czyste Powietrze” - poziom dofinansowania

 

Od kwietnia 2024r. istotne zmiany  w programie „Czyste Powietrze” - prefinansowanie