rewitalizacja partnerzy

KONSULTACJE ROZPOCZĘTE

 

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grodziec do zapoznania się z projektem dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Grodziec na lata 2017 – 2023 oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji do ww. dokumentu za pomocą formularza zgłaszania uwag.

 

  1. PROJEKT Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec
  2. Formularz zgłaszania uwag

 

raport

r3

r1

r2

 

rewitalizacja partnerzy

 

Zaproszenie

 

    Wójt Gminy Grodziec zaprasza Sołtysów na warsztat diagnostyczny w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Grodziec który odbędzie się w dniu
28 sierpnia 2017 roku godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17 (pokój nr 8)

 

Ramowy Program Warsztatu Diagnostycznego:

 

  • Wprowadzenie do rewitalizacji w nowej edycji funduszu UE 2014-2020
  • Identyfikacja najważniejszych problemów gminy ze wskazaniem ich lokalizacji
  • Analiza SWOT w pięciu obszarach tematycznych poprzez wskazanie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Zaproszenie do pobrania.