Wykaz  inwestycji w Gminie Grodziec w latach  2007 – 2014

Inwestycje zrealizowane w 2007 roku:

 1. Budowa Hali Sportowej  przy Zespole Szkół w Grodźcu – 2 175 321,72 zł. brutto;
 2. Budowa drogi gminnej Grodziec  - Mokre – 654 093,78 zł. brutto;
 3. Budowa drogi gminnej Biskupice  -  376 096,58 zł. brutto;
 4. Budowa drogi gminnej Zaguźnica -  554 166,64 zł. brutto;

Inwestycje zrealizowane w 2008 roku:

 1. Zakup pojazdu – mikrobus przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Grodziec – 118 354 zł. brutto;
 2. Przebudowa drogi gminnej Grodziec – Lądek – Królików - Lipice  - 1 183 723,11 zł. brutto;

Inwestycje zrealizowane w 2009 roku:

 1. Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – 747 544,48 zł. brutto;
 2. Przebudowa dróg gminnych Grodziec ul. Słoneczna i Szkolna – 210 922,50 zł. brutto.  
 3. Nadbudowa budynku szkoły  w Grodźcu z przeznaczeniem na przedszkole – 244 828,74 zł. brutto;

Inwestycje zrealizowane w 2010 roku:

 1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek – 4 507 907,92 zł. brutto;
 2. Budowa  drogi gminnej: Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca – 430 409,48 zł. brutto;
 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielołęka – 163 252,68 zł. brutto;
 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice – 115 979,01 zł. brutto;
 5. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowa w Grodźcu – 230 199,88 zł. brutto;

Inwestycje zrealizowane w 2011 roku:

 1. Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec – 205 184,93 zł. brutto – etap I;
 2. Roboty remontowo-budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec – 256 049,14 zł. brutto – etap II;
 3. Budowa Zespołu Boisk Sportowych w ramach przedsięwzięcia ,,Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Grodziec – 939 820,10 zł. brutto;
 4. Budowa drogi gminnej Królików – Biała Kolonia – Biała – Bystrzyca -  214 847,58 zł. brutto;

Brak inwestycji w roku 2012

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku:

 1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap I”. - 1 355 074,62 zł. brutto;

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku:

 1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap II

  Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym:
  Zakład Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura
  ul. Łobeska 14, 60-182 Poznań
  Termin zakończenia inwestycji: 31 sierpnia 2015r.

 2. Przebudowa mostu na Rzece Bawół w ciągu drogi gminnej nr G489043 w km  2+0,13  w miejscowości Stary Borowiec

  Wykonawca robót:  Firma Budowlano-Remontowa BUDMOST
  Andrzej Marchlewski  Ul. Opacka 22/18 62-100 Wągrowiec

 3. Zakup traktora i przyczepy asenizacyjnej

  Traktor URSUS  9014 H, traktor fabrycznie nowy.
  Przyczepa asenizacyjna Meprozet Kościan, poj. 8 000 L

Inwestycje w trakcie realizacji w 2015 roku:

 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - Etap I
 2. Przebudowa ulicy Wiejskiej w Grodźcu
  Inwestycja finansowana  z budżetu powiatu konińskiego oraz współfinansowana przez Gminę Grodziec.
  Całkowita wartość inwestycji:  1 128 812,00 zł brutto
  Dofinansowanie udzielone przez Gminę Grodziec: 400 000,00 zł brutto

Informacja

Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 listopada 2015 roku została zakończona inwestycja pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy- Etap I”. Na realizację tego zadania Gmina Grodziec otrzymała dotację ze środków Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150 000 zł.

Podstawowe parametry dotyczące inwestycji:
1.Szerokość drogi-  4,50m
2.Długość drogi-  1302m
3.Szerokość pobocza- 0,75m
Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł 612 891,62 zł.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

Otrzymują:

 1. Informację zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grodziec
 2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec
 3. Sołtys Sołectwa Stare Grądy i Sołtys Sołectwa Nowe Grądy:
  1) tablice ogłoszeń w Starych Grądach i Nowych Grądach
  2) podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty