W związku z licznymi zgłoszeniami na temat firmy powołującej się na rzekomą współpracę z Urzędem Gminy Grodziec w zakresie szeroko rozumianej ekologii ( montaż pomp ciepła i fotowoltaiki) informuję mieszkańców gminy Grodziec, iż tutejszy Urząd Gminy nie zlecił żadnych działań w tym zakresie firmom zewnętrznym.

    Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 27 stycznia 2023 roku.

OR.0002.49.2023

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 559, 1005, 1079) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 30 stycznia 2023 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 15:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

 Zwrot podatku akcyzowego - zdjęcie 1    Zwrot podatku akcyzowego - zdjęcie 2

 

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. w pokoju nr 5 (obok kasy) przyjmowane będą wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej. Wnioski dostępne są w pokoju nr 5 oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem http://bip.grodziec.pl/sprawy/1178/zwrot_podatku_akcyzowego

W celu uzyskania zwrotu podatku akcyzowego należy złożyć do Wójta Gminy Grodziec wniosek, załączając faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 31 stycznia 2023 r. W przypadku posiadania bydła dodatkowo należy załączyć zaświadczenie uzyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o ilości DJP bydła w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 110 litrów oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych oraz 40 litrów oleju napędowego na 1 średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP). Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.