Przerwa w dostawie wody - 12.04.2021 r.

 

    Uprzejmie informuję, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. w godz. od 8:00 do 13:00 w miejscowości Tartak wystąpi przerwa w dostawie wody.
    Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Grodziec, dnia 24.03.2021 r.

INFORMACJA

    W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 informuję, że PUNKT KONSULTACYJNY GKRPA w Grodźcu działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu od dnia 25.03.2021 r. do odwołania będzie prowadzony w formie zdalnej.

    Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc telefoniczną pod nr 667-951-678 w godzinach pracy punktu tj. 12:30 do 15:30.

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 16.03.2021 r. do 06.04.2021 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 248 55 00 wew.25.

 

                                                                          Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

 

logo - deklaracja śmieciowa

  

    Urząd Gminy Grodziec przypomina wszystkim mieszkańcom o obowiązku bieżącego aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

    Ponadto przypominamy wszystkim mieszkańcom, którzy powrócili do kraju oraz uczniom, studentom, którzy przebywają w swoich miejscach zamieszkania o obowiązku aktualizacji danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.