USUWANIE FOLI ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - zdjęcie

 

 

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Grodziec dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Grodziec zaprasza rolników do składania wniosków
w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

  • folii  rolniczej,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu big bag.

Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Grodziec w pok. nr 10, lub na stronie. POBIERZ TUTAJ.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Grodziec pok. nr 10 od 1 lutego 2023 r.
do 14 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

    Z okazji 160. rocznicy wybuchu postania styczniowego przedstawiciele samorządu lokalnego złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy zbiorowej mogile znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Grodźcu z dumą wspominając tych, którzy w imię Niepodległości bohatersko stanęli do walki zbrojnej z rosyjskim zaborcą.

    W zbiorowej mogile pochowano 14 powstańców z oddziału płk. Edmunda Calliera, którzy polegli 30 maja 1863 roku pod Borowcem.

    Wśród pochowanych w tym miejscu osób zidentyfikowano następujące:

Depczyński Kazimierz;
Graliński Ludwik;
Hyżoniewicz Marcin;
Łukomski Stanisław;
Sznajder.

    Pozostali nie zostali identyfikowani.

    Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 r. jako jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. W walce zbrojnej trwającej ze zmiennym natężeniem przez prawie półtora roku wzięło udział blisko 200 000 osób z różnych stanów i grup społecznych.

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego - zdjęcie 1

160. rocznica wybuchu powstania styczniowego - zdjęcie 2

 

    W niedzielę 15 stycznia bieżącego roku w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Żychlinie odbyło się Samorządowe Kolędowanie, którego ideą było wspólne śpiewanie kolęd i pieśni świątecznych wprowadzających niepowtarzalną atmosferę oraz pobudzających w sercach pragnienie dobrych czynów w naszej codzienności.

Wśród 16 reprezentantów gmin powiatu konińskiego i kolskiego oraz Starostwa Powiatowego w Koninie znalazła się również gmina Grodziec.

Przedstawiciele grodzieckiego samorządu na czele z przewodniczącym Rady Gminy oraz wójtem Gminy Grodziec wykonali kolędę pt. „Mizerna Cicha”, przy akompaniamencie Pana Krzysztofa Kaniewskiego oraz Pani Kingi Wysockiej.

Samorządowe Kolędowanie w Żychlinie - zdjęcie 1

Samorządowe Kolędowanie w Żychlinie - zdjęcie 2