Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec


Telefon:  63 248 55 00
Wójt Gminy Grodziec w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w środy w godzinach pracy Urzędu.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie państwo w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.