Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie przekazuje do wiadomości informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

 

Do pobrania:

 

 

7 lutego 2018 roku z inicjatywy Wójt Gminy Grodziec Anny Andrzejewskiej odbyło się spotkanie informacyjne „ Dzień otwarty dla przedsiębiorców i rolników” działających na terenie gminy Grodziec dotyczące aktualnych zmian w prawie podatkowym w 2018 roku.

dzien otwarty

 

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym


Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsiębiorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT (do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).
JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).

 

Do pobrania: