Grodziec, dnia 18 stycznia 2021 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Z DNIA 25.01.2021 R. (PONIEDZIAŁEK) NA DZIEŃ 26.01.2021 R. (WTOREK)

GODZINA 10:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC

Przewodnicząca Komisji

 /-/ Aneta Dąbek

 

Grodziec, dnia 14 stycznia 2021 roku

Z A W I A D O M I E N I E

  

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA W DNIU 25 STYCZNIA 2021 ROKU /PONIEDZIAŁEK/ GODZ. 11.00 W SALI URZĘDU GMINY GRODZIEC.

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Aneta Dąbek