OR.0002.34.2017

Grodziec, dnia 15.11.2017 r.

                                                                             

 Mieszkańcy Gminy Grodziec

      

    Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875/.

z w o ł u j ę  XXXIV sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji

na dzień 23 listopada 2017 roku /tj. czwartek/ o godz. 9.00

w sali ślubów w Urzędzie Gminy Grodziec

 

Konin, 14 listopada 2017r.


ZDP-UD – 4200 – 131/2017

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuję, że posiada w sprzedaży drewno opałowe :

  • stos I – lipa, część stosu z odziomków – 5,49 m3 – 345,87 zł
  • stos III – lipa, stan dobry – 5,49 m3 – 345,87 zł
  • stos V – lipa, część stosu z odziomków – 6,34 m3 – 399,42 zł
  • stos VI - lipa, część stosu z odziomków – 10,14 m3 – 638,82 zł
  • stos VII – klon, lipa, liczne pęknięcia – 3,80 m3 – 239,40 zł
  • stos VIII – wiąz, stan dobry – 1,52 m3 – 95,76 zł
  • stos IX – lipa, część stosu z odziomków – 3,80 m3 – 239,40 zł

 

                                                             Grodziec, dnia 13  listopada 2017 r.

 

INFORMACJA

 

             INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LISTOPADA  /PONIEDZIAŁEK/ 2017 ROKU
O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC:    

1)    KOMISJA REWIZYJNA;

2)    KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;

3)    KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH;

4)    KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                                Gminy Grodziec

                                                                                  /-/ Mariusz Woźniak