Grodziec, dnia 23 października 2020 roku

OR.0002.24.2020

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/

z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 28 października 2020 roku /tj. środa/ o godz. 13.00
w Sali Ślubów Urzędu Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 23 października 2020 roku

 

INFORMACJA

 

    INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 PAŹDZIERNIKA /ŚRODA/ 2020 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC

1) KOMISJA REWIZYJNA;
2) KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
3) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
4) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
5) KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

Przewodniczący Rady Gminy Grodziec

/ - / Zenon Olejniczak

 

UWAGA! W związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się covid-19 na terytorium RP, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców, od 20.10.2020 r. do odwołania zostaje zamknięty plac targowy w Grodźcu.

 

Targowisko nieczynne - plakat

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak