Narodowy Spis Powszechny 2021 - baner

 

 NSP2021 GUS Ulotka DL1    NSP2021 GUS Ulotka DL2

 

Szanowni Państwo

Komunikat w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy informuje, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Jeśli:
- masz ukończone 18 lat,
- cieszysz się nieposzlakowaną opinią,
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie,
- posługujesz się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie jesteś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
zgłoś swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego w terminie do 16 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Grodziec.

Więcej informacji na temat spisów dostępne jest na stronie: http://bip.grodziec.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty

 

Wójt Gminy Grodziec
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Mariusz Woźniak

 

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis powszechny zostanie przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (lub do 30 września 2021 r., jeżeli uchwalona zostanie zmiana cyt. ustawy).

KTO PODLEGA NAROWODEMU SPISOW POWSZECHNEMU?
Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., obejmuje się:

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.