KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANDEMII ZAKAŹNEJ CHOROBY
COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2:

 1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 2. Prosi się o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Grodziec drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz świadczenia usług komunalnych.
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Orlik, Plac Targowy – z wyjątkiem jarmarków, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
 5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec – zamknięte do odwołania.
 6. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
 7. Opłat za podatki, wodę i ścieki można dokonywać w Kasie Urzędu Gminy Grodziec czynnej
  w wyznaczonych godzinach:
                                             poniedziałek: od 9.00 do 13.00;
                                             wtorek – piątek: od 7.30 do 12.00

  lub na konto Urzędu Gminy Grodziec: 48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

 

Odpis ASC 940x788

 

    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie oraz gruntownej analizie stanu przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Grodziec do nowych rekomendacji rządu związanych z COVID-19, w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty – organ prowadzący NIE WYRAŻA ZGODY na otwarcie od 6 maja br. przedszkoli na terenie gminy Grodziec.

    W ocenie organu prowadzącego podjęte środki ostrożności rekomendowane w obecnej sytuacji oraz przepisy prawne w tym zakresie nie dają gwarancji bezpieczeństwa nikomu, a tym samym dzieciom i nauczycielom.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem proszę o kontakt z dyrektorami placówek.

 

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

 

KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA OBSZARZE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANDEMII ZAKAŹNEJ CHOROBY
COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2:

 1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
 2. Prosi się o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Grodziec drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności
  i dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz świadczenia usług komunalnych.
 4. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
 5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec - zamknięte do odwołania.
 6. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
 7. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec:

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.