Miło nam poinformować, iż Gmina Grodziec zakończyła realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach”. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowe Grądy o długości 990 m, szerokości jezdni 4,50 m oraz szerokości poboczy 0,75 m. Wykonano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni bitumicznej, utwardzono pobocza kruszywem, a także dokonano nasadzeń rekompensacyjnych. Przebudowany odcinek drogi z dniem 3 listopada 2023 r. został oddany do użytkowania.

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 320750,00 zł w ramach „Programu budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, a całkowita wartość zadania to 1166858,64 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 1

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 2

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 3

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 4

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 5

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 6

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 7

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 8

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 9

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 10

Przebudowa drogi gminnej nr G489039P w Nowych Grądach - zdjęcie 11

 

W dniu 17 marca 2023 r.  w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec miało miejsce zawarcie Umowy o przyznaniu pomocy dla Gminy Grodziec. W uroczystym podpisaniu dokumentów wzięli udział: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec oraz Aleksandra Musiałowska – Skarbnik.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Grodziec dofinansowanie, pochodzące ze środków unijnych  w wysokości 3 060 000,00 na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Spacerowa i ul. Lipowa”.

W ciągu ulic Spacerowej, Lipowej, Cyprysowej, Zacisznej oraz dwóch sąsiednich zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ponad 2 kilometrów z poprowadzonymi przykanalikami do 47 posesji. Przedmiotową kanalizację będzie obsługiwała specjalnie zaprojektowana przepompownia ścieków typu  „suchego”.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 i poprzedzone zostanie ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację operacji w formuje „zaprojektuj i wybuduj”.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie podziękowań na ręce Pana Marszałka za udzieloną pomoc finansową udzieloną Gminie Grodziec na odbudowę drogi gminnej oraz wiat przystankowych w Starej Ciświcy, które uległy zniszczeniu podczas zeszłorocznej wichury.

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - tablica UE

 

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - logo

Informujemy użytkowników instalacji fotowoltaicznych, których instalacje zostały wykonane za pośrednictwem Gminy Grodziec (projekt: „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”) o zmianie platformy służącej do monitoringu swojej instalacji.

Obecnie do monitoringu Państwa instalacji służą:

portal: https://cloud.solplanet.net/station (logowanie przez stronę internetową)

aplikacja: solplanet do pobrania bezpłatnie przez sklep Play oraz AppStore (aplikacja w telefonie)

Poprzedni login i hasło nie ulega zmianie.

 

Informacja dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych - zdjęcie 1