Zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa covid-19 na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach, zostali zobligowani do zasiadania przed monitorami komputerów. W trakcie jednak okazało się, że nie wszyscy mają taką możliwość. Ze względu na brak sprzętu komputerowego albo jego niewystarczającą ilość (szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych) niektórzy uczniowie mieli dostęp do nauki bardzo utrudniony.

    Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji Gmina Grodziec postanowiła wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów. Korzystając z programu „Zdalna Szkoła” pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 59.940,00 zł, które umożliwiło zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem i innymi dodatkami ułatwiającymi zdalne nauczanie.

 

Komputery dla uczniów - zdjęcie 1

 

    5 maja br. doszło do oficjalnego przekazania sprzętu dyrektorom szkół podstawowych w Grodźcu i Królikowie, dla których Gmina Grodziec jest organem prowadzącym.

    Wierzymy, że zakupiony sprzęt ułatwi proces zdalnej nauki w czasach pandemii, ale przede wszystkim pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu uczniów.

 

Komputery dla uczniów - zdjęcie 2

Komputery dla uczniów - zdjęcie 3

 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

logo