Grodziec, dnia 18.11.2022 roku

 

I N F O R M A C J A

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 25 LISTOPADA /PIĄTEK / 2022 ROKU O GODZINIE 12:00 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 15 listopada 2022 roku

OR.0002.46.2022

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 1005, 1079/

z w o ł u j ę XLVI sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 21 listopada 2022 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 15.11.2022 roku

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 18 LISTOPADA /PIĄTEK/ 2022 ROKU O GODZ. 8:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU UL. GŁÓWNA 17; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.

 

Od dnia 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy Grodziec w pokoju nr 9 przyjmowane będą wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego.

Wnioskować można o frakcje węgla kamiennego:

  • Groszek (frakcja od 0,8 cm do 3,0 cm)
  • Orzech (frakcja od 2,5 cm do 8,0 cm)

Ilości węgla możliwe do zakupu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i  wynoszą:

  • 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  • 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.