W związku z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” informujemy o możliwości złożenia wniosku dot. ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej celem poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu.
    Wnioski mogą składać rolnicy z terenu gminy Grodziec posiadający odpady pochodzące z działalności rolniczej, takie jak:

  1. folia rolnicza;
  2. siatki i sznurki do owijania balotów;
  3. opakowania po nawozach;
  4. opakowania typu Big Bag.

Wnioski należy składać w wersji pisemnej do dnia 08.09.2023 r. (wzór wniosku – dostępny w załączniku poniżej oraz w Urzędzie Gminy Grodziec).
    Rolnicy zakwalifikowani do Programu są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt, do dostarczenia odpadów pochodzących z działalności rolniczej pod wskazany adres i w terminie wskazanym przez Urząd Gminy. Odpady muszą być posegregowane i przekazywane zgodnie z ich rodzajem.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania:

 

 

logo PSZOK

Informuję, że w dniu 2 września 2023 r. (pierwsza sobota miesiąca) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Termin otwarcia PSZOK-u zostaje przeniesiony na 9 września 2023 r. (druga sobota miesiąca).

Godziny otwarcia pozostają bez zmian: 8:00 – 13:00.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak