INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 19 SIERPNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU UL. GŁOWNA 17; 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu,
Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

ZAWIADOMIENIE

 

ZAWIADAMIAM, ŻE DNIA 19 SIERPNIA (PIĄTEK) 2022 ROKU O GODZ. 9:00 W URZĘDZIE GMINY W GRODŹCU ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH.

 

Przewodnicząca Komisji
/-/ Agata Różańska

 

 

W związku z prowadzonymi przez Stowarzyszenie pracami nad określeniem kluczowych kierunków rozwoju obszaru gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków na nowy okres programowania, uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma charakter anonimowy, a zgromadzone dane pozwolą na wyznaczenie nowych celów i przedsięwzięć w Lokalnej Strategii Rozwoju, zapewniających jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.