Grodziec, dnia 28 września 2022 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI ZMIANĘ TERMINU POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU Z GODZ. 8:00

NA DZIEŃ 10 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU NA GODZ. 8:00

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

 

Grodziec, dnia 23 września 2022 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA /PONIEDZIAŁEK/ 2022 ROKU O GODZINIE 8:00 ODBĘDZIE SIĘ WYJAZDOWE POSIEDZENIE KONTROLNE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

Do pobrania:

 

 

INFORMUJEMY, ŻE WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU
DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU
WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
(PELET DRZEWNY, DREWNO KAWAŁKOWE, OLEJ,
GAZ, INNY RODZAJ BIOMASY)
BĘDĄ PRZYJMOWANE
OD DNIA 22.09.2022 (CZWARTEK)
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W GRODŹCU PRZY UL. GŁÓWNEJ 38
GODZINY PRZYJĘĆ WNIOSKÓW:
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8:00 – 15:00

 

logo GOK

 

 

GOSPODAROWANIE  ODPADAMI

W GMINIE GRODZIEC

 

 

 

Zgodnie z obowiązującą umową od 01.09.2022r. do 31.12.2023r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rychwale Sp. z o.o.
ul. Konińska 78,
62-570 Rychwał

Ponadto informujemy, że:

  • indywidualny numer rachunku bankowego do wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulega zmianie;
  • mieszkańcy mogą wystawiać odpady komunalne w workach w odpowiedniej kolorystyce i pojemnikach z logiem innego przedsiębiorstwa;
  • reklamacje dotyczące odbioru odpadów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Grodziec pod numerem tel.: 63 248 55 00 wew.23;
  • odpady takie jak np. zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe można oddać w PSZOK ul. Zwierzyniecka 7A, 62-580 Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak