Po raz kolejny pomogliśmy naszym rolnikom! - zdjęcie 1

   Na kanwie pozyskanego przez Gminę Grodziec dofinasowania z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie do 27 500,00 zł była możliwa realizacja zadania umożliwiająca usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Grodziec. Ogółem, z programu skorzystało 69 rolników, którzy oddali łącznie blisko 51 ton różnego rodzaju folii i odpadów. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 12 170,66 zł i została w całości sfinansowana ze środków NFOŚiGW w Warszawie i Gminy Grodziec.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Do pobrania:

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w bezpłatne użyczenie zawarty w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Do pobrania: