Uprzejmie informuje o możliwości składania wniosków o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne na nowy rok szkolny 2022/2023.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium mija 15 września br.

Wnioski należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu ul. Główna 38.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodów w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku, dokumentami tymi w zależności od sytuacji rodzinnej są:

 

WÓJT GMINY GRODZIEC

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 30.08.2022 r. do 20.09.2022 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec, pokój nr 11, tel. 63 24 85 500 wew. 25.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

Do pobrania: