Starostwo Powiatowe w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. serdecznie zapraszają na konferencję „Wspieramy Wielkopolskę".
Celem wydarzenia, jest przedstawienie możliwości finansowania przedsięwzięć, inwestowania w rozwój firmy, a tym samym wzmocnienie gospodarki powiatu konińskiego. Podczas spotkania Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentuje swoją ofertę dla przedsiębiorców, Powiatowy Urząd Pracy przedstawi ofertę dla osób rozpoczynających działalność, a Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, opowie o Europejskim Funduszu Społecznym. Podczas Konferencji poznamy także szczegóły Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji, przedstawiony przez Koordynatora Obszaru ds planowania i komunikacji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. O Finansowaniach zwrotnych ekoprzedsięwzięć opowie specjalista z Punktu Informacyjnego WARP Sp. z o.o. w Kaliszu.
Spotkanie odbędzie się 5 października 2023 r. w godz. 11 00 – 13 00 w Starostwie Powiatowym w Koninie, Al. 1 Maja 9 - Sala konferencyjna nr 252 ( I piętro ).

Ze względów organizacyjnych i ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w Konferencji do dnia 3.10.2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego:

Link do zgłoszenia udziału - kliknij tutaj

 

Grodziec, dnia 15 września 2023 roku

OR.0002.59.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40, 572, 1463/

z w o ł u j ę LIX sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 22 września 2023 roku /tj. piątek/ o godz. 12:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

Grodziec, dnia 15.09.2023 roku 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 WRZEŚNIA/PIĄTEK/ 2023 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.