plakat maly

 

Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

 

Program Olimpiady

Harmonogram

 

 

    Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2017. Wzór wniosku wraz z oświadczeniem jest dostępny w Urzędzie Gminy w Grodźcu, Starostwie Powiatowym w Koninie oraz do pobrania na stronie internetowej: http://bip.powiat.konin.pl/koninp/bip/sprawy/wykaz-zalatwianych-spraw-przez-wydzialybiura-formularze-do-pobrania/wydzial-ochrony-srodowiska-rolnictwa-i-lesnictwa1.html?pid=5468

    Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Koninie od stycznia 2017 r. wraz z oświadczeniem. Przedmiotowe dokumenty muszą zostać podpisane przez właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości. Wnioski realizowane będą według kolejności wpływu do Starostwa Powiatowego w Koninie.

    Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów demontażu, transportu i utylizacji lub 100% kosztów transportu i utylizacji wcześniej zdjętego pokrycia dachowego.
    Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Anna Andrzejewska

 

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.

Zastrzegać powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane trafiają do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

  1. Zastrzec je w banku – najłatwiej w swoim. Jeżeli ktoś nie ma rachunku, powinien to zrobić w banku przyjmującym zastrzeżenia od wszystkich (lista: www.DokumentyZastrzezone.pl).
  2. Zgłosić się do najbliższej jednostki Policji – tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione.
  3. Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną – w celu wyrobienia nowego dokumentu.