Grodziec, dnia 12 lutego 2024 roku.

OR.0002.65.2024

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

    Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 lutego 2024 roku /tj. środa/ o godz. 15:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22 LUTEGO (CZWARTEK) 2024 ROKU O GODZ. 14:00 W „ALTANCE” W STARYCH GRĄDACH 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

Do pobrania:

 

Uwaga!

  1. Obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać podatek akcyzowy zawarty  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.