Grodziec, dnia 2 stycznia 2024 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 10 STYCZNIA /ŚRODA/ 2024 ROKU W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

 

Przewodniczący Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

 /-/ Kamil Rezler

INFORMACJA

 

INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 11 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK) 2023 ROKU O GODZ. 16:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A 62-580 GRODZIEC

 

Przewodniczący Komisji
Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

/-/ Kazimierz Kaźmierski

Grodziec, dnia 4 grudnia 2023 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

   INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 11 GRUDNIA /PONIEDZIAŁEK/ 2023 ROKU O GODZINIE 13:00 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KONTROLNE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC.

 

Przewodniczący Komisji

/-/ Dawid Latański

Grodziec, dnia 30 listopada 2023 roku

OR.0002.63.2023

 

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm./

z w o ł u j ę LXIII sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 14 grudnia 2023 roku /tj. czwartek/ o godz. 9:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec plac Abp. B. Dąbrowskiego 6A