Grodziec, dnia 26 sierpnia 2022 roku.

OR.0002.43.2022

MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec

z w o ł u j ę XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
na dzień 30 sierpnia 2022 roku /tj. wtorek/ o godz. 10:00
w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec

 

 

Grodziec, dnia 23 sierpnia 2022 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W DNIU 31 SIERPNIA/ŚRODA/2022 ROKU W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC O GODZINIE 14:30.

 

Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji 

/-/ Kamil Rezler

 

Szanowni Państwo mieszkańcy Gminy Grodziec

Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza wszystkich Państwa do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.
Państwa udział w konsultacjach da nam niezwykle cenne wskazówki, pozwalające raz jeszcze spojrzeć na Strategię oczyma mieszkańców, dla których powstaje. Macie Państwo nieczęstą okazję, aby poprzez swoje zainteresowanie poznaniem strategii, zapisanie i wysłane nam uwag móc wpłynąć na kształt tak ważnego dla całej społeczności Aglomeracji dokumentu.

1. Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt opracowanej „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”, który znajdziecie Państwo pod linkiem:

lub: https://drive.google.com/file/d/1_z5fttGNMBb3U7YlWDZdl93Rr_4bfYjy/view?usp=sharing

 

Konkurs na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”. Konkurs odbędzie w dwóch kategoriach:

  1. na największą wielkopolską pyrę
  2. oraz na potrawę z pyry pn. „Pyra i kapustka to do pysznego dania przepustka”