Grodziec, dnia 20 marca 2024 roku

 

ZAWIADOMIENIE

 

    INFORMUJĘ, ŻE W DNIU 28 MARCA /CZWARTEK/ 2024 ROKU O GODZINIE 12:30 ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KONTROLNE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY GRODZIEC W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC.

 

 

Przewodniczący Komisji

 /-/ Dawid Latański

 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

Do pobrania:

 

 

Grodziec, dnia 29.02.2024 roku 

 

INFORMACJA

  

INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 7 MARCA /CZWARTEK/ 2024 ROKU O GODZ. 9:00 W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY GRODZIEC; PL. KS. ABP. B. DĄBROWSKIEGO 6A; 62 – 580 GRODZIEC

 

  1. KOMISJA REWIZYJNA;
  2. KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SPOŁECZNYCH;
  3. KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO;
  4. KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA;
  5. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI.