Odpis ASC 940x788

 

    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie oraz gruntownej analizie stanu przygotowań placówek oświatowych z terenu gminy Grodziec do nowych rekomendacji rządu związanych z COVID-19, w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz pracowników oświaty – organ prowadzący NIE WYRAŻA ZGODY na otwarcie od 6 maja br. przedszkoli na terenie gminy Grodziec.

    W ocenie organu prowadzącego podjęte środki ostrożności rekomendowane w obecnej sytuacji oraz przepisy prawne w tym zakresie nie dają gwarancji bezpieczeństwa nikomu, a tym samym dzieciom i nauczycielom.

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym komunikatem proszę o kontakt z dyrektorami placówek.

 

/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

 

KOMUNIKAT
W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ NA OBSZARZE
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PANDEMII ZAKAŹNEJ CHOROBY
COVID-19 WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA SARS-COV-2:

  1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
  2. Prosi się o załatwianie spraw w Urzędzie Gminy Grodziec drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
  3. Dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności
    i dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz świadczenia usług komunalnych.
  4. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
  5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec - zamknięte do odwołania.
  6. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
  7. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec:

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

 

Ograniczenie dostępu do US Konin