KOMUNIKAT

    W związku z rozprzestrzenianiem się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej pandemii zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2:

 1. Zwraca się uwagę na konieczność przestrzegania zaleceń służb sanitarnych, dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności ograniczeń przebywania w miejscach publicznych. Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/
 2. Zakazuje się sprzedaży żywności ze wszystkich miejsc sprzedaży prowadzonej z punktów otwartych (stragany, kramy, stoiska na wolnej przestrzeni) zlokalizowanych w miejscach przeznaczonych do prowadzenia ww. działalności na terenie gminy Grodziec do odwołania.
 3. W dalszym ciągu do odwołania zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
 4. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie. Powyższe ograniczenie nie dotyczy: sporządzenia aktu zgonu, wydania dowodu osobistego.
 6. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec, PSZOK, Orlik, Plac Targowy, place zabaw, siłownie zewnętrzne – zamknięte do odwołania.
 7. Placówki oświatowe z terenu Gminy Grodziec - zamknięte do dnia 10 kwietnia 2020 roku.
 8. Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.
 9. Opłat za podatki, wodę i ścieki należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Grodziec

48 8530 0000 0600 0185 2000 0002

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na dostarczone Państwu indywidualne konta.

Numery telefonów kontaktowych: 63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

..

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prcuje bez kontaktu z interesantami. ARiMR przypomina, że większość spraw nie wymaga osobistej wizyty rolnika w biurze powiatowym. Teraz często można załatwić je przez Internet.

Kanaly komunikacji - komunikat ARiMR

Pełna informacja do pobrania.

 

 

            W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ochronę zdrowia mieszkańców zostaje ograniczona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania.

 1. Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, faxem, za pomocą poczty elektronicznej, przez skrzynkę podawczą E-PUAP oraz telefonicznie. Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji z wnioskodawcą.
 2. W wyjątkowych przypadkach, w sprawach niecierpiących zwłoki, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta w Urzędzie, po uprzednim telefonicznym rozpoznaniu sprawy przez pracownika merytorycznego. W przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie należy stawić się o ściśle wyznaczonej godzinie.
 3. Powyższe graniczenie nie dotyczy:
 • sporządzenia aktu zgonu,
 • wydania dowodu osobistego.

Numery telefonów kontaktowych:

63 248 55 00 – Urząd Gminy Grodziec/ Sekretariat

Numery wewnętrzne:
29 – Sekretarz Gminy / Referat Organizacyjny
34 – Skarbnik Gminy / Referat Finansów
36 – Urząd Stanu Cywilnego / dowody osobiste / biuro meldunkowe
38 – Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi / faktury i opłata za wodę
28 – Opłata za podatek
42 – Deklaracje podatkowe
21 – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej / infrastruktura drogowa / wycinka drzew
23 – Gospodarowanie odpadami komunalnymi – deklaracje / zgłaszanie wywozu nieczystości  płynnych
44 – Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego
24 – Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego / zamówienia publiczne,
35 – Świadczenia rodzinne
37 – Biuro Rady Gminy Grodziec

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
ePUAP: /bc954n5vwe/SkrytkaESP
Fax: 63 306 70 05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu
tel: 63 246 31 40 lub 733 404 252,   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

       W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w trosce o życie i zdrowie, prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy Grodziec oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu. W przypadku konieczności bezpośredniego załatwiania spraw prosimy o niewchodzenie z osobami towarzyszącymi. Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub drogą e-mail.

Zachęcamy do kontaktu:

- Urząd Gminy Grodziec tel. 63 248 55 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 63 246 31 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Niezbędne druki można pobrać na stronie: http://bip.grodziec.pl/sprawy.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania kasa Urzędu Gminy Grodziec będzie nieczynna. Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem.

Jednocześnie informujemy, że:

- szkoły i przedszkole oraz Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zostają zamknięte do dnia 25 marca 2020 roku,

- PSZOK, plac targowy oraz ORLIK zostają zamknięte do odwołania.

 

                                                                                                      Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                                          /-/ Mariusz Woźniak