W dniu 17 marca 2023 r.  w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec miało miejsce zawarcie Umowy o przyznaniu pomocy dla Gminy Grodziec. W uroczystym podpisaniu dokumentów wzięli udział: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mariusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec oraz Aleksandra Musiałowska – Skarbnik.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Grodziec dofinansowanie, pochodzące ze środków unijnych  w wysokości 3 060 000,00 na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec, ul. Spacerowa i ul. Lipowa”.

W ciągu ulic Spacerowej, Lipowej, Cyprysowej, Zacisznej oraz dwóch sąsiednich zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna o długości ponad 2 kilometrów z poprowadzonymi przykanalikami do 47 posesji. Przedmiotową kanalizację będzie obsługiwała specjalnie zaprojektowana przepompownia ścieków typu  „suchego”.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2024 i poprzedzone zostanie ogłoszeniem postępowania przetargowego na realizację operacji w formuje „zaprojektuj i wybuduj”.

Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wręczenie podziękowań na ręce Pana Marszałka za udzieloną pomoc finansową udzieloną Gminie Grodziec na odbudowę drogi gminnej oraz wiat przystankowych w Starej Ciświcy, które uległy zniszczeniu podczas zeszłorocznej wichury.

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - tablica UE

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - zdjęcie 1

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - zdjęcie 2

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - zdjęcie 3

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - zdjęcie 4

Kolejna inwestycja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z dofinasowaniem unijnym  w Gminie Grodziec - zdjęcie 5