Dzień 2 marca 2023 roku był dniem ogłoszenia przetargu przez KOWR OT Poznań, a tym samym szansą dla rolników z gminy Grodziec i gmin ościennych na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie naszej gminy, które z wielkim trudem zostały odzyskane przez Skarb Państwa od zagranicznego inwestora po 11 latach użytkowania.

    Z tej okazji w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbył się briefing prasowy z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika, który przedstawił szczegóły dotyczące dzierżawy. Pan Minister podkreślił też ważną rolę samorządu gminnego w całym procesie odzyskania gruntów rolnych.

    Do dzierżawy przeznaczono ogółem ponad 250 ha ziemi rolnej, podzielonej na 14 działek, których okres dzierżawy wynosi od 2 do 10 lat, z możliwością przedłużenia umów. Część z tego areału zostanie docelowo przeznaczona – zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – na tereny inwestycyjne, w tym budowę farmy fotowoltaicznej, w celu ograniczenia wydatków związanych z zakupem przez gminę energii elektrycznej.

ZIEMIA PONOWNIE WRÓCI DO ROLNIKÓW! - zdjęcie 1

ZIEMIA PONOWNIE WRÓCI DO ROLNIKÓW! - zdjęcie 2

 

Uwaga ! Po raz kolejny ruszamy z Programem Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2021 Plus dla mieszkańców Gminy Grodziec. Przyjmowanie wniosków do 17 marca br.

Wsparcie kierowane jest dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

 

Paczki trafią do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz tych, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1320,00 dla osoby w rodzinie.

 

Skierowanie oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie www.grodziec.gopsinfo.pl

Wypełnione skierowanie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające dochód netto (za miesiąc luty 2023 roku) należy składać do 17.03.2023 r. w biurze GOPS, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec (wejście główne).

 Pomoc żywnościowa - plakat

 

 

USUWANIE FOLI ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ - zdjęcie

 

 

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę Grodziec dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z  działalności rolniczej” Wójt Gminy Grodziec zaprasza rolników do składania wniosków
w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej ilości  n/w odpadów :

  • folii  rolniczej,
  • siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu big bag.

Informujemy, że złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy Grodziec w pok. nr 10, lub na stronie. POBIERZ TUTAJ.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Grodziec pok. nr 10 od 1 lutego 2023 r.
do 14 lutego 2023 r.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak