W dniu 19 czerwca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, wójt gminy Grodziec Mariusz Woźniak, otrzymał symboliczne czeki z rąk wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, zapowiadając tym samym kolejne inwestycje na terenie gminy.

    Pierwsze zadanie, na które gmina otrzymała wsparcie finansowe w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, dotyczy przebudowy drogi nr G040P w miejscowości Nowe Grądy. Środki w kwocie 1 358 951,00 zł mają wspomóc budowę 1,2 kilometrowego odcinka drogi, stanowiącego bezpośrednie i oczekiwane połączenie z drogą powiatową.

    Drugie zadanie, realizowane we współpracy z LGD „Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie” w ramach poddziałania 19.2 "LEADER", skupia się na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Zaguźnica i Królików Czwarty. Pozyskane na tę okoliczność środki w kwocie 63 528,00 zł posłużą do budowy placu zabaw w Zaguźnicy oraz doposażeniu w nowe elementy małej infrastruktury terenu rekreacyjnego w Królikowie Czwartym.

Grodziec znów w gronie najlepszych! - zdjęcie 1

    Oprócz tego, 28 czerwca br. w Rychwale, Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – przyznał Gminie Grodziec dotację w wysokości 99 000,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie sadzonek i nasadzeniu drzew i krzewów, w tym miododajnych, wzdłuż dróg gminnych, przy których gmina realizuje prace drogowe, a przez to jest zmuszona do ich usunięcia. Jak podkreśla wójt – pozyskane środki pozwolą przywrócić do życia tereny zielone i jednocześnie stworzyć nowe możliwości dla życia i rozmnażania życiodajnych pszczół. Toteż sposób na uniknięcie kar finansowych nakładanych na gminy, które nasadzeń zastępczych nie wykonują. Konkludując: SERDECZNIE DZIĘKUJĘMY!

Grodziec znów w gronie najlepszych! - zdjęcie 2

 

   W pierwszych dniach wakacji tj. od 26 do 30 czerwca bieżącego roku odbyły się półkolonie letnie dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec, w których uczestniczyło 90 uczniów, w tym 3 obywateli Ukrainy.

   Program półkolonii obejmował wiele atrakcji m.in.: pobyt w Parku Rozrywki „Mandoria” w Rzgowie, wyjazd do „Aquaparku” w Kaliszu połączony z pobytem w Rezerwacie Archeologicznym – Zawodzie, zwiedzanie zamku, oficyny, owczarni i powozowni w Gołuchowie, wyjazd do kina „Helios” w Koninie oraz pobyt w parku im. F. Chopina, w trakcie którego dzieci mogły oglądać zwierzęta, a także bawić się na placu zabaw.

   Ciekawym zajęciem było samodzielne wykonanie prac plastycznych z zakresu profilaktyki uzależnień poprzedzone pogadanką nt. zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa i uzależnieniach przeprowadzoną przez funkcjonariuszy Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koninie – mł. asp. Sylwię Król oraz mł. asp. Marię Baranowską.
.
   Kierownikami półkolonii byli Mirosława Nowakowska i Krzysztof Nowicki.
   Opiekunami: Natalia Wąchnicka, Paulina Stryczyńska, Karolina Mimier, Danuta Kusiak, Krzysztof Kaniewski, Waldemar Kurzawa, Andrzej Wysocki.
   Transport świadczył „PUT Sapikowski Wojciech”, który na zakończenie półkolonii ufundował dzieciom przepyszne lody.

   Przez cały okres trwania półkolonii dzieci miały zapewnione pełne wyżywienie, napoje, słodycze oraz obiad w szkolnej stołówce.

   Wszyscy uczestnicy otrzymali czapki i smycze z logiem półkolonii letnich, a na zakończenie upominki oraz dyplomy.

 

„Półkolonie letnie 2023” zorganizowali:
Wójt Gminy Grodziec,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu,
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu.

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 1

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 2

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 3

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 4

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 5

„Półkolonie letnie  2023” w gminie Grodziec zakończone! - zdjęcie 6

 

22 czerwca 2023 roku odbyła się uroczysta LVI sesja Rady Gminy Grodziec w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec. Podczas sesji Wójt Gminy Mariusz Woźniak otrzymał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok, co potwierdza prawidłowość działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podjętych w minionym roku. Rada jednogłośnie podjęła również uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, wraz ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2022 rok. Decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzieleniu absolutorium poprzedziła pozytywna opinia. Absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec zostało udzielone w wyniku głosowania przez radnych. Następnie Wójt otrzymał gratulacje i podziękowania od wszystkich uczestników sesji za owocną pracę oraz życzenia dalszych osiągnięć na rzecz rozwoju Gminy Grodziec i jej mieszkańców. W swoim wystąpieniu Wójt podziękował za udzielenie absolutorium oraz za dobrą współpracę, która przynosi wymierne efekty i korzyści dla mieszkańców gminy Grodziec.

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 1

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 2

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 3

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 4

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 5

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 6

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 7

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 8

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 9

Nie było żadnych wątpliwości. 2x „tak” dla wójta gminy Grodziec - zdjęcie 10