Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy rolników z powiatu konińskiego odbyło się 21 sierpnia br. w Rychwale. Zainaugurowała je msza święta dziękczynna w kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł do Parku Miejskiego, gdzie miały miejsce kolejne obrzędy dożynkowe z tradycyjnym przekazaniem chleba. Gminę Grodziec podczas dożynek reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz sołectw: Królików i Królików Czwarty.

Po raz dwudziesty rozstrzygnięto konkurs „Powiatowy Rolnik Roku”. W tegorocznej edycji nominowano dziesięć gospodarstw z powiatu konińskiego, a statuetki „Żniwiarza” powędrowały do pięciu z nich. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się Państwo Monika i Piotr Czajczyńscy z Łagiewnik gm. Grodziec.

Podczas obchodów wyłoniono także zwycięzców konkursu „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Za najpiękniejszy uznano kompozycję przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich „Broniczanki” z gminy Rychwał. Wieniec reprezentujący gminę Grodziec wykonany przez Sołectwo Królików i Sołectwo Królików Czwarty otrzymał wyróżnienie.

Gratulujemy!

Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale – rolnicy dziękowali za tegoroczne plony - zdjęcie 1

Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale – rolnicy dziękowali za tegoroczne plony - zdjęcie 2

Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale – rolnicy dziękowali za tegoroczne plony - zdjęcie 3

Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale – rolnicy dziękowali za tegoroczne plony - zdjęcie 4

Dożynki powiatowo-gminno-parafialne w Rychwale – rolnicy dziękowali za tegoroczne plony - zdjęcie 5

 

Galeria fotografii.

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 sierpnia (piątek) 2022 r. Urząd Gminy Grodziec

będzie czynny w godzinach

7:30 - 12:00

Kasa będzie czynna w godz. 7:30 – 11:30

 

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak

 

DSC08954

 

Uprzejmie informujemy, iż do konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie przystąpił 1 kandydat. Po analizie złożonych dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych a następnie ocenie prezentacji koncepcji rozwoju szkoły komisja konkursowa w 12-osobowym składzie zdecydowaną większością głosów podjęła decyzję, że stanowisko to od 1 września 2022 r. obejmie Pani Agnieszka Duszyńska, która będzie pełniła docelowo tę funkcję do 31 sierpnia 2027 r.

Pani Agnieszka jest nauczycielem dyplomowanym z tytułem magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego. Ponadto posiada uprawniania m.in. do nauczania przyrody, zajęć logopedycznych i kierowania placówkami oświatowymi.

Swoją karierę nauczycielską rozpoczęła w 1991 roku jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Osieczy (gm. Rzgów). Po drodze, oprócz pełnienia roli nauczyciela i wychowawcy, angażowała się w liczne przedsięwzięcia i projekty edukacyjne. Wynikiem tej pracy było m.in. wydanie w 2002 r. książki pt. „Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej”, której jest współautorem. Za sprawą dotychczasowych sukcesów została mianowana w 2007 r. dyrektorem szkoły w Osieczy, którą zarządzała do 2020 roku. W trakcie kierowania placówką szkoła przeszła generalny remont, a ponadto wzbogaciła się m.in. o nową salę gimnastyczną, dodatkowe sale lekcyjne, przedszkole i plac zabaw.

Gratulując nowej Pani Dyrektor wierzymy, że katalog osiągnięć będzie równie bogaty w przypadku kierowania SP w Królikowie!