Zapraszamy do wzięcia udziału w pełni bezpłatnym, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekcie pn. "Podnieś swoje cyfrowe kompetencje- to takie proste!". W ramach projektu realizowane będą kursy z zakresu obsługi komputera, Internetu oraz pakietu Microsoft Office.

plakat maly

Uczestnikom kursu zapewniamy:

  • do wyboru ECDL BASE- kurs dla osób z podstawowymi kompetencjami komputerowymi lub EPP e-Obywatel (e-Citizen)- dla osób z minimalną wiedzą i umiejętnościami z zakresu obsługi komputera,
  • 60 godzin profesjonalnych zajęć dydaktycznych
  • laptop podczas zajęć do samodzielnej nauki
  • materiały dydaktyczne
  • poczęstunek

Po zakończonym kursie każdy z uczestników przystąpi do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego otrzyma certyfikat ECDL powszechnie uznawany w Europie i na świecie, potwierdzający posiadane kompetencje cyfrowe.
 
Na kursy zapraszamy wszystkie osoby w wieku 25-74 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie woj. wielkopolskiego.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, należy wypełnić i odesłać załączone dokumenty rekrutacyjne. Można je najpierw wysłać zeskanowane mailem.


Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie!

Plakat maly

    Od dnia 01.09.2016 r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o. o. prowadzi nabór uczestniczek do udziału w projekcie „Własny biznes szansą dla kobiet” nr RPWP.06.03.01-30-0173/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
    Projekt ten obejmuje wsparciem kobiety zamieszkałe między innymi na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin. Wsparcie skierowane jest do kobiet, które chcą założyć swoją indywidualną działalność gospodarczą. Uczestniczki projektu muszą posiadać status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,mieć min. 30 lat, oraz nie mogły w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu prowadzić działalności gospodarczej.
    W ramach projektu organizowane będą szkolenia z zakresu rozpoczynania działalności, specjalistyczne doradztwo zawodowe, spotkania networkingowe oraz doradztwo podczas pisania biznesplanu. 36 uczestniczek projektu otrzyma jednorazową dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 23820,00 zł oraz 6-cio miesięczne wsparcie pomostowe. Dla uczestniczek projektu, które otrzymają dotacje przewidziane jest również wsparcie doradcze podczas prowadzenia działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny.
    W związku z realizacją projektu na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin prosimy o udostępnienie informacji o prowadzonym przez naszą Spółkę naborze uczestniczek do projektu. W załączeniu przesyłamy plakat informacyjny. Udział w projekcie stanowi dużą szansę rozwoju i poprawy sytuacji kobiet bezrobotnym i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego oraz miasta Konin.
    Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.szansadlakobiet.pl/ lub pod numerem telefonu 883 662 887.

 

 

W niedzielę, 18 września 2016 r.  miłośnicy jazdy rowerowej z gminy Grodziec, Stare Miasto, Golina, Rychwał, Tuliszków i Rzgów uczestniczyli w VII Rowerowym Zawrocie Głowy ze Stowarzyszeniem „ Solidarni w Partnerstwie”. Osiemnastu rowerzystów  z naszej gminy, pomimo wietrznej pogody, pokonało trasę ok. 50 km.  Zorganizowane grupy jadących  z poszczególnych gmin spotkały się na placu przy kościele parafialnym w Starym Mieście. Tam na uczestników czekał poczęstunek, prezentacje kulinarne podczas jarmarku produktu lokalnego oraz występy lokalnych artystów.

13 2016.09.18 Rajd rowerowy maly

Galeria fotografii.