Wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy złożyć do właściwego koła łowieckiego.

Wykaz kół łowieckich na terenie Gminy Grodziec:

 1. Koło Łowieckie nr 32 ,,LEŚNIK’’
  ul. Leśna 11a, 62-580 Grodziec

 2. Koło Łowieckie nr 30 ,,DZIK’’
  ul. Żytnia 17, 62-800 Kalisz

 3. Koło Łowieckie nr 25 ,,RYŚ”
  ul. Krzyżówka 22, 63-308 Gizałki

 4. Koło Łowieckie nr 15 ,,PONOWA”
  ul. Gostyńska 75, 60-103 Poznań

 5. Koło Łowieckie nr 22 ,,ŻUBR”
  ul. Sportowa 3, 62-570 Rychwał