Powitania lata z muzyką w Królikowie Czwartym - plakat