Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 1

    We wtorek, 25 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się III sesja Rady Gminy, podczas której radni po raz kolejny dokonali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2023 rok podjęło uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni (w obradach uczestniczyło 12 radnych).

    Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.

- Za ocenę, dostrzeżenie starań, a także wszystkie życzenia i słowa wsparcia, które miały dziś miejsce – serdecznie Państwu dziękuję! To ważny i potrzebny motywator do dalszych działań na rzecz rozwoju Gminy Grodziec.
- Dziękuję również wszystkim moim współpracownikom – z urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, a także sołtysom, przedstawicielom stowarzyszeń oraz naturalnie – Radnym Gminy Grodziec – za pomoc w realizacji wszystkich przedsięwzięć – mówił wójt. 

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątkowe fotografie.

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 2

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 3

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 4

 

Galeria fotografii.