Uprzejmie informujemy, że 6 czerwca 2024 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację przebudowy kolejnego (tj. 2 z 4) etapu drogi gminnej łączącej Stare Grądy z Grodźcem. Tym razem kompleksowej przebudowie zostanie poddany odcinek o długości ok. 1,0 km wraz z wymianą gruntu i stabilizacją terenu. Poza tym oznacza to: nowe przepusty, nowy rów przydrożny, nowy kanał technologiczny dla światłowodu i innych przyszłościowych mediów oraz nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m z poboczami o szerokości 0,75 m. A wszystko to wzbogacone o nowe oznakowanie i nasadzenia.

Wartość wszystkich robót drogowych związanych z tą inwestycją wyniesie 3 948 000,00 zł, z czego 2 490 000,00 zł stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – dedykowanego gminom popegeerowskim. Warto przy tym dodać, że z uwagi na zakres realizowanych na tym odcinku prac drogowych, jest to obecnie najdroższy w wykonaniu kilometr drogi w historii gminy Grodziec.

Wykonawcą inwestycji będzie firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziedzicach, a zakończenie wszystkich prac związanych z tą inwestycją planuje się na koniec maja przyszłego roku.

„Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy” – etap 2 - zdjęcie 1

„Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy” – etap 2 - zdjęcie 2

„Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy” – etap 2 - zdjęcie 3

„Przebudowa drogi nr G035P Grodziec-Stare Grądy” – etap 2 - tablica informacyjna