7 maja 2024 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się I sesja Rady Gminy Grodziec zwołana przez Komisarza Wyborczego. Wzięło w niej udział 15 radnych.  Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior – Józef Andrzej Bachorowicz.

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 1

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Małgorzata Hyża wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie obejmując w ten sposób mandat radnego na 5-letnią kadencję. Zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Grodziec w kadencji 2024-2029 otrzymał również Mariusz Woźniak, który złożył przed radą ślubowanie i objął stanowisko.

Podczas sesji wybrano Przewodniczącą Rady Gminy, którą została Iwona Magdalena Popieluch, natomiast funkcje Wiceprzewodniczących objęły: Aneta Katarzyna Dąbek oraz Teresa Bożena Paprocka.       

Powołano także stałe komisje Rady Gminy Grodziec.

Skład Rady Gminy Grodziec IX kadencji:

 1. Bachorowicz Józef Andrzej         
 2. Dąbek Aneta Katarzyna              
 3. Drangowska Bogumiła
 4. Kaźmierski Kazimierz     
 5. Latański Dawid Andrzej
 6. Latański Zbigniew           
 7. Michalak Bogumiła Magdalena
 8. Olejniczak Zenon            
 9. Paprocka Teresa Bożena 
 10. Popieluch Iwona Magdalena     
 11. Raszczyńska Agnieszka 
 12. Szpitalny Stanisław        
 13. Torczyński Łukasz           
 14. Wstawski Eryk  
 15. Wysocka Maria

 

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 2

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 3

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 4

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 5

I Sesja Rady Gminy Grodziec IX kadencji - zdjęcie 6

 

Galeria fotografii.