Przypominamy, że od dnia 20 września 2023 r. istnieje możliwość składania w aplikacji suszowej wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych powstałych w wyniku tegorocznej suszy.

Producenci rolni, który chcą mieć oszacowane szkody, muszą obowiązkowo je zgłosić za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” – https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Uwaga! Producenci rolni, którzy składali wniosek o oszacowanie szkód do gminnej komisji również muszą obowiązkowo zgłosić szkody w aplikacji.

Wnioski należy podpisać Profilem Zaufanym i złożyć w aplikacji do 15 października 2023 r.

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

SUSZA 2023 - plakat