Godziny pracy urzędu w dniu 06.04.2023 r. - plakat