Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu „Fundusze unijne bez tajemnic”, które odbędzie się w dniu 23 marca 2023 r. o godz. 9:30, w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec (Plac ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A, 62-580 Grodziec). W trakcie spotkania Pan Maciej Sytek - Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – wraz z zespołem z ARR przybliżą Państwu tematykę środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jakie niesie z sobą uruchomienie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Fundusze bez tajemnic - plakat