Dzień Sołtysa 2023 - zdjęcie 1

 

Panie i Panowie Sołtysi,

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Grodziec pragnę złożyć serdecznie podziękowania oraz wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzę wszelkiej pomyślności, konstruktywnej i merytorycznej współpracy, niech będzie ona źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy.

W życiu prywatnym życzę zdrowia, realizacji marzeń oraz wielu radosnych chwil..

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak