Uwaga ! Po raz kolejny ruszamy z Programem Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2021 Plus dla mieszkańców Gminy Grodziec. Przyjmowanie wniosków do 17 marca br.

Wsparcie kierowane jest dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych.

 

Paczki trafią do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz tych, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1707,20 dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1320,00 dla osoby w rodzinie.

 

Skierowanie oraz szczegółowe informacje dostępne są w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie www.grodziec.gopsinfo.pl

Wypełnione skierowanie oraz niezbędne dokumenty potwierdzające dochód netto (za miesiąc luty 2023 roku) należy składać do 17.03.2023 r. w biurze GOPS, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec (wejście główne).

 Pomoc żywnościowa - plakat