Na kanwie pozyskanego wspólnymi siłami dofinansowania z Funduszu/Ministerstwa Sprawiedliwości – jednostki OSP Lądek i OSP Lipice wzbogaciły się o nowe ubrania specjalne typu nomex. Do jednostki z Lądku trafiły 4 komplety a do strażaków z Lipic - 2.

Na tę okoliczność, 21 grudnia 2022 roku w obecności radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Roberta Popkowskiego – zostały podpisane stosowne umowy, po czym doszło do oficjalnego przekazania druhom nowego wyposażenia osobistego.

Wartość całego zamówienia wyniosła 17 800 zł przy wkładzie własnym w wysokości 400 zł.

DRUHOWIE BOGATSI O NOWE NOMEXY - zdjęcie 1

DRUHOWIE BOGATSI O NOWE NOMEXY - logo