Gmina Grodziec pozyskała od Województwa Wielkopolskiego środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł na odbudowę wiat przystankowych, które uległy zniszczeniu w wyniku przejścia orkanu Dudley przez miejscowości Stara Ciświca i Nowa Ciświca. W ramach tej kwoty wybudowano w tych miejscowościach 6 wiat przystankowych, wyposażonych m.in. w ławkę dla podróżnych i gablotę informacyjną. Powstałe elementy małej infrastruktury stanowią zarówno bezpieczne miejsce chroniące  mieszkańców przed deszczem i wiatrem jak i pełnią funkcję nośnika informacji.

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 1

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 2

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 3

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 4

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 5

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 6

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 7

Stara Ciświca i Nowa Ciświca z nowymi wiatami przystankowymi - zdjęcia 8