Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W 104. rocznicę tego wydarzenia, bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę, społeczność gminy Grodziec złożyła hołd wdzięczności.

W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyło się spotkanie z Anną Kwilecką-Krzyżanowską, córką Stanisława Kwileckiego, rozstrzelanego przez gestapowców 10 listopada 1939 roku w masowej egzekucji na cmentarzu żydowskim w Koninie.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 1

Obchody 11 listopada rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii Grodziec ks. Karola Zająca. Uroczystą liturgię mszy świętej wzbogaciła oprawa muzyczna Chóru Męskiego z Grodźca.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 2

Po mszy, w uroczystym przemarszu prowadzonym przez poczty sztandarowe jednostek OSP oraz szkół, zgromadzono się pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów poległych podczas II wojny światowej, gdzie dokonano uroczystej inauguracji podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 3

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 4

Następnie głos zabrał wójt Mariusz Woźniak, który podkreślił, że „Wywalczona niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze. Jest darem, którego powinniśmy cały czas strzec, a o aktualności tych słów najlepiej świadczą współczesne wydarzenia na Ukrainie. Jednocześnie pamiętajmy, że wolność została nam zadana, byśmy ja budowali w ramach narodowej wspólnoty. Jest tym co powinno nas łączyć, a nie dzielić”.

Obchody zakończono złożeniem wiązanek kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod grodzieckim pomnikiem poległych za Ojczyznę. Wcześniej, hołd poległym bohaterom i kwiaty złożono także pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Grodźcu.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, szkół, przedszkola samorządowego, biblioteki i GOPS, poczty sztandarowe szkół i ochotniczych straży pożarnych (Grodziec, Lipice, Królików, Biskupice), harcerze z konińskiej Jednostki Strzeleckiej ZS „Strzelec” oraz mieszkańcy gminy.

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, Proboszcz Parafii Grodziec oraz Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 5

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 6

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 7

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 8

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 9

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 10

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 11

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 12

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 13

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości 2022 - zdjęcie 14

Galeria fotografii.