8 listopada 2022 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się debata społeczna pod nazwą „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior”.

Debata poświęcona była tematowi bezpieczeństwa osób starszych, przestępstw pojawiających się na naszym terenie oraz ich skali. Z danych policji wynika bowiem, że osoby powyżej 65. roku życia w wyniku kradzieży, kradzieży z włamaniem oraz oszustwa na terenie powiatu konińskiego utraciły w okresie od stycznia do listopada br. kwotę 1 144 544 zł.

Celem spotkania zorganizowanego przez Komendanta Miejskiego Policji w Koninie i Wójta Gminy Grodziec było uświadomienie skali problemu oraz wskazanie zachowań, które mogą przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa osób starszych.

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 1

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 2

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 3

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 4

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 5

Pamiętajmy! – „Bezpieczny Senior, to Świadomy Senior” - zdjęcie 6