27 października 2022 roku reprezentanci KGW i Stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec wraz z przedstawicielami grodzieckiego samorządu i KRUS Oddział w Koninie uczestniczyli w zorganizowanym przez Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka wyjeździe do Sejmu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wizyta ta była odpowiedzią na zaproszenie Posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszarda Bartosika.

Z wizytą w Sejmie i Kancelarii Premiera - zdjęcie 1

    Podczas wizyty w gmachu sejmowym uczestnicy poznali jego strukturę oraz zasady funkcjonowania. Mogli też poczuć niezwykłą specyfikę miejsca oraz odczuć na własnej skórze istniejące w nim procedury bezpieczeństwa. Grodziecka grupa miała także okazję zasiąść w ławach Sali Posiedzeń i obserwować odbywające się w tym czasie obrady.

Z wizytą w Sejmie i Kancelarii Premiera - zdjęcie 2

    Poseł Ryszard Bartosik opowiadając o pracach najwyższego organu władzy ustawodawczej w Polsce, tylko utwierdził wszystkich w przekonaniu, że to co widzimy często na ekranach telewizorów, to tylko niewielki fragment rzeczywistości sejmowej. Niezwykle miłym akcentem, wartym podkreślenia, był też fakt powitania grodzieckiej delegacji w trakcie prowadzonych obrad przez Wicemarszałka Sejmu RP – Piotra Zgorzelskiego.

    Zwiedzono także gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, a Premier przyjmuje delegacje krajowe i zagraniczne. Pobyt w Warszawie zakończono wspólnym obiadem na Krakowskim Przedmieściu.

Z wizytą w Sejmie i Kancelarii Premiera - zdjęcie 3

 

Galeria fotografii.