Infrastruktura sportowa na terenie gminy Grodziec od wielu lat pozostawiała wiele do życzenia. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia dzieci i młodzieży, a w ślad za tym również rodziców i nauczycieli, grodziecki samorząd postanowił wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.

Oprócz rekultywacji murawy na stadionie w Grodźcu,  podjęto się wykonania projektów obejmujących budowę zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu oraz przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Królikowie. Poza tym, w marcu 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 1

- Ze względu na skromny budżet gminy realizacja przedsięwzięcia była uwarunkowana pozyskaniem dofinansowania. Było to zadanie niezwykle trudne, o czym świadczy fakt, że w ostatnich latach żadnej gminie w powiecie konińskim ta sztuka się nie udała. Dlatego, gdy w lipcu zeszłego roku otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Sportu o pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku – radość była podwójna  – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 2

Zakres prac związany z budową nowego boiska w Królikowie był bardzo szeroki: od wymiany podbudowy przez wybór najlepszej warstwy poliuretanowej, kostkowanie i ogrodzenie, a skończywszy na montażu oświetlenia w technologii LED oraz elementów małej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Dzięki temu boisko może służyć organizacji różnych zajęć sportowych z grą w piłkę nożną, ręczną, koszykową i siatkową. Oprócz tego szkoła zyskała nowy plac parkingowy oraz chodnik z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, stanowiący bezpośredni łącznik między wyjściem z szatni szkolnej a nowym boiskiem. Całość inwestycji wyniosła 900 tysięcy złotych, z czego 612 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 3

Oprócz boiska w Królikowie, projekt obejmował także budowę nowego zaplecza socjalno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Grodźcu. Z myślą o korzystających z Orlika i rozwoju drużyn sportowych skupionych wokół GKS Piast Grodziec – wybudowano nowe zaplecze wyposażone w osobne szatnie, sanitariaty, magazyny i biuro. Kompleks, na który składa się 5 zwartych ze sobą kontenerów, jest dostosowany do obowiązujących przepisów bhp, ppoż, sanepidu oraz osób niepełnosprawnych. Wartość tego przedsięwzięcia wyniosła ogółem blisko 700 tysięcy złotych, z czego 474 tysięcy złotych stanowiły środki ministerialne.

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 4

Wartość projektu obejmująca oba zadania wyniosła ogółem 1,6 mln zł, z czego niespełna 1,2 mln zł stanowiły środki pozyskane przez Gminę Grodziec z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

30 września przy Szkole Podstawowej w Królikowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu i otwarcie inwestycji. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, dzieci i rodzice oraz zaproszeni goście.

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 4.1

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 5

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 6

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 7

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 8

Gmina Grodziec z nowym zapleczem sportowym - zdjęcie 9

 

Galeria fotografii.

Relacja z wydarzenia w KNTV24.