Wójt Gminy Grodziec oraz Rada Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Grodziec oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów do udziału w konsultacjach społecznych „Strategii rozwoju ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 02.09.2022 roku o godz. 15:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec.