Gmina Grodziec pozyskała kolejne środki finansowe na przebudowę drogi w Nowej Ciświcy. Tym razem w łącznej kwocie 579 tysięcy złotych. Na tę okoliczność, 25 lipca w siedzibie UMWW w Poznaniu Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, który niedawno gościł na ziemi grodzieckiej i zapoznał się z aktualną sytuacją na terenie gminy.

Warto podkreślić, że w ostatnim czasie Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie rozpatrzył również wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól, przyznając na ten cel kwotę 137 250,00 złotych.

Całość środków w łącznej kwocie 716 tysięcy złotych zostanie przekazana na budowę drogi w miejscowości Nowa Ciświca – etap 1.

Kolejne środki na inwestycje drogowe - zdjęcie 1

Kolejne środki na inwestycje drogowe - zdjęcie 2