Z radością informujemy, iż w wyniku naboru w ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego gminom PPGR – zarówno wniosek złożony bezpośrednio przez Gminę Grodziec jak i wniosek złożony przez Powiat Koniński – zostały zaakceptowane.

W praktyce oznacza to, że Gmina Grodziec już niebawem otrzyma 2 miliony 790 tys. zł na przebudowę drogi Grodziec-Stare Grądy (etap 1 i 2),  a Starosta Koniński 2 mln zł na dokończenie przebudowy drogi powiatowej w Starej Ciświcy oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej relacji Lipice-Mokre.

Planowany termin realizacji obu inwestycji to rok 2023.

Kolejne blisko 5 mln zł na inwestycje na terenie gminy Grodziec! - zdjęcie 1

Kolejne blisko 5 mln zł na inwestycje na terenie gminy Grodziec! - zdjęcie 2

Kolejne blisko 5 mln zł na inwestycje na terenie gminy Grodziec! - zdjęcie 3

Kolejne blisko 5 mln zł na inwestycje na terenie gminy Grodziec! - zdjęcie 4