8 lipca br. w wiacie edukacyjnej Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu odbyła się uroczystość poświęcona podpisaniu umów o dofinansowanie na kanwie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i realizowanej w jego ramach 12. edycji konkursu dotacyjnego „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Spośród ponad 250 wniosków jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, w powiecie konińskim dofinansowanie otrzymało 7 gmin (Grodziec, Skulsk, Sompolno, Golina, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Rychwał) na realizację 11 projektów.

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 1

Gmina Grodziec otrzymała środki w wysokości 14 068,00 zł na remont i doposażenie pomieszczeń po byłej bibliotece publicznej w celu ich adaptacji na siedzibę stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Oprócz tego nasza gmina – tym razem w ramach PROW 2014-2020 - Poddziałania 19.2 Leader – otrzymała 58 524,00 zł na doposażenie placów zabaw w Lądku i Królikowie Czwartym.

Na tę okoliczność oprócz podpisania stosownych umów przedstawiciele sołectw odebrali z rąk Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego okolicznościowe czeki.

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 2

Wizyta Marszałka Grabowskiego była też okazją do wizytacji w terenie – a dokładnie w miejscach, które w ostatnim czasie najbardziej ucierpiały w wyniku przejścia orkanu Dudley. Należy wyraźnie podkreślić, że Pan Marszałek na bieżąco śledził nasze samorządowe poczynania w walce z żywiołem i jego skutkami, a dziś – na kanwie wcześniejszych rozmów nt. sytuacji, w której się znaleźliśmy – obiecał pomóc finansowo zarówno w kontekście odbudowy małej infrastruktury, w tym wiat przystankowych w Starej Ciświcy jak i przebudowy drogi w Nowej Ciświcy. Konkretne decyzje w wyżej wymienionych sprawach mają zapaść już wkrótce!

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 3

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 4

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 5

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 6

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 7

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 8

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 9

XII edycja odnowy wsi wielkopolski wschodniej - zdjęcie 10

 

Galeria fotografii.