Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Grodziec - zdjęcie 1

Od zadłużenia po wypracowanie najwyższej w historii gminy nadwyżki finansowej w kwocie ponad 4 mln 200 tys. zł – tak zakończył się ubiegły rok budżetowy dla Gminy Grodziec.

    W środę, 15 czerwca w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się XL sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny radni dokonywali oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

    Po przeprowadzeniu debaty nad raportem Wójta Gminy Grodziec o stanie gminy za 2021 rok radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.

    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni.

    Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania i udzielenie absolutorium.

- Samorząd to praca zespołowa. Stąd też  wszystkim, którzy swoją pracą, zaangażowaniem czy po prostu dobrym słowem, przyczynili się do tego sukcesu. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek samorządowy jest zauważany i będzie doceniony – podkreślił.

- Przypomnę, że jako Gmina Grodziec jesteśmy statystycznie coraz lepsi. W ostatnich latach awansowaliśmy z 778 na 388 miejsce (na 1522) w ogólnopolskim, najważniejszym w branży rankingu „Liderzy inwestycji samorządowych” organizowanym przez Pismo Samorządowe „Wspólnota” i jednocześnie na 3. miejsce w powiecie konińskim (za Rzgowem i Wierzbinkiem). To efekt pozyskanych dofinansowań z zewnątrz, jak i umiejętności wygospodarowania środków własnych – wyjaśnił wójt.

    Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątkowa fotografia.

 

Galeria fotografii.